1 av 7
هارالد ادلستم
2 av 7
کارولین ادلستم هنگام سخن رانی
3 av 7
کارولین ادلستم و شیرین عبادی
4 av 7
شیزین عبادی هنگام سخن رانی
5 av 7
استفان لوون هنگام سخن رانی
6 av 7
شیرین عبادی
7 av 7
کارولین ادلستم، رئیس بنیاد هارالد ادلستم

انتقاد شدید شیرین عبادی از سوئد و اتحادیه ی اروپا

12 min

جایزه ی ادلستم  ازسوی بنیااد هارالدادلستم به نام این چهره ی برجسته ی سوئد بخاطرابرازشجاعت دردفاع از حقوق انسان ها ، به فرد یا افرادی که دراین زمینه تلاش و مبارزه می کنند اهدامی شود. سال گذشته، نخستین جایزه این بنیاد به یک فعال حقوق بشری زندانی ایرانی، بهاره هدایت، اهداشد.
برای معرفی بیشتر این بنیاد و شیوه ی انتخاب برنده یا برندگان و همچنین آغاز دوره ی معرفی نامزدها ازسوی مردم، روزگذشته جلسه ای دراستکهلم باشرکت ازجمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ی جایزه ی صلح نوبل و استفان لوون، رهبرحزب سوسیال دموکرات که هردو ازاعضای این بنیالدهستند، برگزارشد. دراین جلسه کارولین ادلستم، نوه ی هارالد ادلستم و رئیس این بنیاد، شیرین عبادی و استفان لوون سخن رانی کردند.

استفان لوون در سخنان خود، در ابتدا عضویت در بنیاد هارالد ادلستم و سخن گفتن دراین جمع را افتخاری برای خود دانست. او همچنین ازحضور شیرین عبادی اظهارخرسندی کرد و گفت که احترام عمیقی برای او و فعالیت هایش درزمینه ی حقوق بشرقائل است.  او درادامه، ضمن برشمردن اقدامات انسان دوستانه ی هارالد ادلستم و شجاعت او در مبارزه برای حقوق بشر به وجود حکومت های تمامیت خواه که دشمن دموکراسی و حقوق بشرهستند اشاره کرد و گفت خوشحال است که درچنین شرایطی که تضمینی برای دموکراسی و حقوق بشر وجودندارد، بنیاد ادلستم، صدای هرچه قوی تری برای بیان این وضعیت و کمک به دموکراسی و حقوق بشرمی شود. 
 کارولین ادلستم، نوه ی هارالد ادلستم درگفتگویی با پژواک، درابتدا از انگیزه ی خود برای ایجاد بنیاد هارالد ادلستم گفت.
او گفت که تماشای فیلمی که درباره ی پدربزرگش ساخته شده بود، به او این انگیزه را داد که با ایجاد بنیادی، نام او  و  شجاعتش را در دفاع از حقوق انسان ها، زنده نگه دارد. کارولین ادلستم که خود ریاست این بنیاد را به عهده دارد درمورد شیوه ی انتخاب برنده یا برندگان جایزه ی ادلستم نیز گفت که هرکسی می تواند فرد موردنظرخود را برای دریافت این جایزه درسایت این بنیاد معرفی کند. کمیته ای، افراد معرفی شده را مورد بررسی قرارداده و ازمیان آنها ۷ تا ۲۰ نفر را انتخاب کرده و دراختیار هیئت داوران قرارمی دهد. هیئت داوران نیز که از افراد سرشناس سیاسی و حقوقی تشکیل شده است، ازجمله  رئیس جمهور سابق شیلی و شیرین عبادی، برنده ی جایزه ی صلح نوبل، ازمیان نامزدهای معرفی شده، فرد یا افرادی را به عنوان برنده انتخاب می کند.
شیرین عبادی که از اعضای هیئت داوری بنیاد ادلستم است درسخنان خود دراین جلسه ازجمله اتحادیه اروپا و آمریکا را به شدت موردانتقادقرارداد که به جای دولتمردان جمهوری اسلامی، مردم ایران را مورد تحریم قرارداده اند. اوگفت که این کشورها باید ورود رهبران و دولتمردان جمهوری اسلامی را به کشورهای خود ممنوع کنند، نه ورود ایرانیان سالمندی را که می خواهند برای دایدار فرزندانشان به این کشورها بیایند.
او همچنین مؤسسه ی نظرسنجی گالوپ را نیز موردانتقادقرارداد که اعلام کرده است اکثریت مردم ایران، مخالف آمریکا و موافق برنامه ی هسته ای هستند. او گفت که در ایران نمی توان یک نظرسنجی آزاد و مطمئن انجام داد چرا که مردم از ترس حکومت نمی توانند عقاید واقعی خود را بیان کنند. 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista