Foto: Christine Olsson/Scanpix.

مکاتب آزاد باید هزینه بیمه ادامه آموزش شاگردان را بپردازند

شاگردانی که در مکاتب مستقل friskola درس می‌خوانند، در صورت بسته شدن و یا ورشکسته شدن این مکاتب، باید بتواند همان رشته یا برنامه‌ی را که در این مکاتب آغاز کرده اند در مکتب دیگری ادامه بدهند. این پیشنهادی است که دولت تصمیم گرفته آن را برای بررسی بفرستد. کمون هایی که در آن مکاتب آزاد فعال هستند، باید مسئولیت شاگردان را به عهده بگیرند. اولین گزینه برای انجام این کار پرداخت هزینه توسط مکتب آزاد به کمون است. وزیر تعلیم و تربیت سویدن، یان بیورکلوند Jan Björklund این کار را به یک نوع بیمه تشبیه می‌کند.
_ این کار برای کمون ‌هایی که مکاتب آزاد ندارند به مفهوم هزینه اضافی است. هدف ما ولی این است که مکاتب آزاد و شرکت‌‌هایی که مکاتب آزاد را رهبری می‌کنند، باید به کمون ‌های مربوطه هزینه‌ای را به عنوان بیمه بپردازند تا شاگردان بتوانند دوره‌ی آموزش خود را به پایان برسانند.

یک گروه کاری در دیپارتمنت آموزش روی یک پیشنهاد مشخص در این زمینه کار می‌کنند تا در سال تعلیمی جدید که در خزان پیش رو آغاز می‌شود، به مرحله اجراء درآید.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".