Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

انتقاد به پلیس برای بازداشت کودکان پناهجو حتی در مدارسبه گزارش TT خبرگزاری سوئد درماه اوت، آگوستی که مدارس باز        می شوند حتی کودکانی که از ترس اخراج از سوئد، در زندگی مخفی به سرمی برند نیز می توانند از حق رفتن به مدرسه برخوردار باشند. اما همزمان پلیس مجاز است که حتی در مدارس نیز به دنبال این کودکان بوده و آنها را جهت اخراج از سوئد بازداشت کند. اتحادیه ی آموزگاران به این امر انتقاد داشته و خواهان آن شده است که بگذارند مدارس از این امرمستثنی شود و محلی امن برای کودکان باشد. پیش از تصویب این قانون، سازمان های متعددی هشدار دادند که چنانچه کودکان در مدارس با خطر بازداشت توسط پلیس مواجه باشند بهتر است از رفتن به آن خودداری کنند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".