کار تابستانی جوانان در رستوران ها درصورت تابیدن آفتاب Bild: Scanpix

جوانان وقتی می‌توانند کارکنند که آفتاب بتابد

جوانان وقتی می توانند کارکنند که آفتاب بتابد
3:07 min

ایجادکار، به ویژه کارتابستانی برای جوانان، ازجمله مشکلات جامعه‌ و بازارکار در سوئداست. دولت تاکنون برنامه‌های مختلفی را تنظیم کرده و بودجه‌هایی را نیز برای این امر اختصاص داده، اما درعمل نتیجه‌ی مناسبی گرفته نشده و میزان بیکاری درمیان جوانان همچنان بالاست.
یکی ازمشاغلی که جوان‌ها در تابستان به آن می‌پردازند، گارسنی در رستوران‌هاست. در شهرهای بزرگ، رستوران‌های زیادی میز و صندلی‌هایشان را درپیاده‌ روها و کنار خیابان می گذارند و از مشتری‌هایشان در فضایی آفتابی پذیرایی می‌کنند.

جوان‌ها برای این که  بتوانند دراین رستوران ‌ها کارکنند، نیاز به آفتاب دارند. اگر هوا آفتابی باشد و امکان پذیرایی از مشتری‌ها در کنارخیابان وجودداشته‌باشد، به آنها زنگ‌ می زنند و به کار دعوتشان می‌کنند، اما اگر هوا آفتابی نباشد، هیچ خبری ازکارهم نخواهدبود. یکی ازاین جوان‌ها می‌گفت که کارش بستگی به هوا و تعداد مشتری‌های رستوران دارد که اگر تعدادشان زیاد باشد، کارهست و اگر کم باشد، کاری هم نخواهدبود. این جوان‌ها حتا اگر در طول روز نیز هوا تغییرکند و دیگر آفتابی نتابد، بی‌آن که دستمزدی به آنها بدهند، عذرشان را می‌خواهند.
دررابطه با کار تابستانی جوانان، مسئله‌ی آفتاب و بستگی داشتن کار به تابیدن یا نتابیدن آن، چندان تازه نیست، اما گفته می شود که به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و ناتوانی مالی رستوران‌ها برای استخدام، عمومیت بیشتری پیداکرده‌است.  بسیاری از رستوران‌ها به جوانانی که استخدام می‌کنند می‌گویند که در دست‌رس باشند تا برای کار صدایشان کنند، اما تاکیدمی‌کنند که برای کارکردنشان، وضعیت هواست که تعیین‌کننده‌است.  چنین وضعیتی، برای این جوانان، ناامنی زیادی ایجادمی‌کند. آنها باید همیشه مراقب وضع هوا باشند و آرزوکنند که هر روز آفتاب بتابد.
به این موضوع  بارها دراتحادیه‌ی کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها پرداخته شده، اما هنوز راه حلی برای آن پیدانشده است.  Christer Eriksson  نماینده‌ی این اتحادیه می‌گوید که این نخستین تابستان نیست و پیش ازاین نیز نشانه هایی از این‌ گونه برخوردها وجودداشته‌است. او می‌گوید برخوردی که رستوران‌ها با این جوان‌ها می‌کنند درست نیست و آنها باید دست‌مزد کسی را که برای مدت معینی استخدام کرده‌اند، درهر شرایطی حتا اگر به خانه فرستاده شود،  بپردازند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".