بررسی رویکرد نژادپرستانه‌ی یک وب‌سایت سوئدی

ناظرعالی حقوقی دولت تصمیم گرفته است که وجود نوشته‌ها و شعارهایی را با موضوع تحریک علیه گروه ‌قومی دروب‌سایت بیگانه ستیز Nordfront مورد بررسی قراردهد. موضوع آشوب‌گری و دعوت به شورش ازسوی این وب‌سایت وهم‌چنین ده‌ها تفسیرنوشته شده بر مقالات این سایت در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ نیز قراراست بررسی شوند. این نوشته‌ها، بیانیه‌هایی دررابطه با رنگ پوست، نژاد، گرایش جنسی و نیز تشویق به مسلح شدن هستند.
Nordfront  یک وب سایت و نشریه‌ی اینترنتی بیگانه ستیزاست که از نازیسم و نزادپرستی دفاع می‌کند. درمقدمه ی مقاله‌ای دراین وب سایت که اخیرا درآن قرارداده شده، ازمخالفان نژادپرستی و نازیسم خواسته شده تا با خواندن این مقاله از آخرین شانس خود برای فهم و درک نازیسم استفاده کنند. درمقدمه ی مقاله‌ای دراین وب سایت که اخیرا درآن قرارداده شده، ازمخالفان نژادپرستی و نازیسم خواسته شده تا با خواندن این مقاله از آخرین شانس خود برای فهم و درک نازیسم استفاده کنند. دراین مقاله آمده‌است که سوئد مسئول بی‌غذایی ۸۰۰ میلیون آدم درهند نیست  و سوئد نباید اقوامی از سراسرجهان را به خود راه دهد، درحالی که نتیجه‌ی آن یک درگیری خونین خواهدبود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".