انتقاد به شیوه‌ی ناروشن رسیدگی به تقاضای پناهندگی دگرباشان‌جنسی

6:25 min

بررسی پرونده ی پناهجویان در دادگاه های امورمهاجرت، همواره مورد انتقاد و اعتراض پناهجویان و فعالان امور پناهندگی بوده است. این انتقاد به ویژه درمورد پناهجویان دگرباش جنسی که در کشورهای خود باخطر تعقیب و آزار ‌روبروهستند، بسیار بیشتر بوده و گفته می شود که قضاوت های بسیار متفاوتی درمورد این پناهجویان در دادگاه های امورمهاجرت صورت گرفته است.  سازمان سراسری اطلاعات امورجنسی RFSL نیز که دراین مورد بررسی هایی را انجام داده، بروجود چنین تفاوت هایی تاکیدکرده است. Aino Gröndal  یکی از حقوق دانان این سازمان است که درگفتگویی با رادیوی بین المللی سوئد ضمن اشاره به این بررسی ها، عملکرد دادگاه های امورمهاجرت را موردانتقادقرارداده و گفته است که این گونه قضاوت ها و درنتیجه اخراج پناهجویان دگرباش، با خطرهای زیادی برای آنها در کشورشان همراه است.

آینوگروندال درمورد نتایج بررسی‌های انجام شده توسط ساازمان سراسری اطلاعات امور جنسی  می‌گوید که این بررسی‌‌ها ازجمله نشان‌می‌دهند که درموارد اجرای قانون رسیدگی به درخواست پناهندگی دگرباشان جنسی، امنیت حقوقی وجودندارد و بسیارمتفاوت نیز هستند. او می‌گوید موارد متعددی دیده شده که باوجود یک سان و شبیه بودن، اما خیلی متفاوت ازهم قضاوت شده‌اند، یک نفرحکم اخراج گرفته و یکی دیگر اجازه‌ی اقامت دائم.  
او درپاسخ به پرسشی درمورد دلایل صدور حکم اخراج برای این پناهجویان نیز می‌گوید مواردی را که خودش شاهدبوده بیشتر به مسئله‌ی اعتماد برمی‌گردد و این که اداره مهاجرت و دادگاه های امورمهاجرت باورپذیربودن اظهارات پناهجو را به زیرسؤال می‌برند.
به نظر او بیشتر اخراج‌ها برپایه‌ی عدم اعتماد به برخی از جزییاتی که فرد پناهجو بیان می‌کند استواراست. او را به زیرسؤال می‌برند که اطلاعات متفاوتی را ارائه داده‌است، امری که به نظر او به عنوان یک حقوق‌دان به ویژه هنگامی که می‌تواند خطرتعقیب و آزار پناهجو را درپی داشته باشد، بسیار نامناسب است.   
روزنامه ی سونسکا داگ بلادت نیز در گزارشی عملکرد اداره کل امورمهاجرت و دادگاه های امورمهاجرت را به ویژه پیرامون اخراج دگرباشانی که از کشورهای نیجریه و اوگاندا به سوئد پناهنده شده و حکم اخراج دریافت کرده اند،  موردانتقادقرارداد. رادیو بین المللی سوئد، در رابطه با گزارش این روزنامه با آنیتا لیندر از بخش دادگاه استیناف اداری در اداره ی امورمهاجرت گفتگوئی انجام داد. او دراین مورد گفت که با تمام مطالب این روزنامه موافق نیست. او به دشواری های این اداره برای تشخیص صحت گفته های افراد دگر باش اشاره کرد و گفت که ما نمی خواهیم بگوییم که چگونه صحت گفته های پناهجویانی را که عنوان می کنند دگرباش جنسی هستند تشخیص می دهیم، اما تلاش می کنیم که پرونده ی این افراد را به طور فردی بررسی کنیم. او در پاسخ به این مطلب که چه چاره ای برای این مشکل باید اندیشیده شودنیز گفت ما باید تلاش کنیم دستورالعمل و عرفی را  برای رسیدگی به این گونه پرونده ها پیداکنیم. او تاکیدکرد که این وظیفه ی آنهاست و باید هر چه زودتر انجام دهند. او در پاسخ به این پرسش نیز که چرا تاکنون به این امر توجه نشده گفت که در اکثر موارد اختلاف نظر بر سر این بوده که آیا پناهجو موقعیت جنسی ی را که عنوان می کند درست است یا نه. او گفت این یکی از بزرگتری مشکلات اداره ی مهاجرت هنگام رسیدگی به پرونده های پناهجویان است. آنیتا لیندر گفت صحت گفته های پناهجویانی که عنوان می کنند دارای یک گرایش جنسی هستند و همزمان پیرو عقیده ی خاصی هستند و یا این که به یک گروه خاص سیاسی تعلق دارند، می تواند موردتردید قرارگیرد. او درپاسخ به این که چه زمانی وجود یک عرف در رسیدگی به پرونده ی این پناهجویان ضروری خواهدبود نیز گفت مواردی را شاهدبوده و می داند که امکان شدیدترشدن شرایط برای همجنس گرایان درکشورشان نیزوجوددارد. این باعث می شود که رسیدگی به این پرونده ها درسوئد،  معمول تر شود و آنها بتوانند خیلی سریع به راهنمایی برای کارخود دست بیابند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista