خستگی و خواب آلودگی راننده ها دراثر صدای جادهFoto: Anders Wiklund/Scanpix.

صدای جاده باعث خستگی راننده ها می شود

پژوهش جدیدی که انستیتوی دولتی راه و حمل و نقل انجام داده، نشان می‌دهد که صداهای یک‌نواخت و با فرکانس پایین در جاده‌ها می تواند باعث خواب‌آلودگی راننده‌‌ها شود.
میزان افزایش خواب‌آلودگی دراثر این‌گونه صداها دراین پژوهش دقیقا مشخص نشده، اما آمده‌است که این خستگی می‌تواند حتا پس ازاین که راننده دقایقی را استراحت کرده و جاده‌‌ای را باصدای کمتر انتخاب کرده نیز همچنان ادامه یابد. تاثیر بیشتر این صدا در روز یا شب نیز مشخص نشده‌است.
هیچ دستورالعملی برای کم کردن صدایی که هنگام رانندگی درجاده‌ها شنیده می شود، داده نشده، اما به زودی انستیتوی دولتی راه و حمل و نقل با همکاری دانشگاه لین‌شوپینگ پروژه‌ای تحقیقی را آغازخواهندکرد و برای آزمایش، اقدام به تراشیدن سطح آسفالت جاده‌ها خواهندکرد تا شاید باعث کم شدن صداهایی با فرکانس پایین شود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista