Foto: Mika Koskelainen/SR Gotland

انتخابات کلیسایی سویدن در سایه احزاب سیاسی

انتخابات کلیسایی سویدن در سایه احزاب سیاسی
6:32 min

به تاریخ ۱۵ سپتمبر در یکشنبه پیش‌رو، پنج و نیم میلیون اعضای کلیسای سویدن فرصت آن را پیدا می‌کنند تا نماینده‌های محلی و ملی خود را در کلیساها انتخاب کنند. با وجود اینکه تعداد زیادی عضویت کلیسای سویدن را دارند،  ولی در آستانه انتخابات، کلیسای سویدن با کشمکش‌های تعداد کم رای‌دهندگان رو به رو است. یکی از انتقادهایی که به تکرار از کلیسای سویدن می‌شود، نفوذ احزاب سیاسی در انتخابات کلیسایی است. یکی از منتقدین معاون کشیش اسبق، کارل ایریک توسک Karl-Erik Tysk، است.

_ امروز جلسات کلیسا تحت سلطه احزاب سیاسی قرار دارند. این امر بسیار عجیب است. چیزی بنام مسیحیت سوسیال دموکرات، مسیحیت مودرات‌ها و یا مسیحیت حزب مردم وجود ندارد. زمانی که من با دوستان بین المللی خود در مورد این سیستم صحبت می‌کنم، آن‌ها می‌خندند.
در هر چهار سال، یکشنبه سوم ماه سپتمبر، اعضای کلیسای سویدن به نماینده‌های خود رای می‌دهند. در انتخابات کلیسایی مردم به احزاب رای نمی‌دهند، بلکه به گروه‌های نامزد nomineringsgrupp رای می‌دهند. شمار زیادی از این گروه‌ها با احزاب سیاسی مرتبط هستند و برخی هم غیر سیاسی هستند.
به عقیده لاش خرنکویست Lars Stjernkvist، سکرتر سابق حزب سوسیال دموکرات و اکنون سیاستمدار در شهرداری نارشاپینگ و در امور کلیسا، ارتباط و تماس کلیسا با احزاب سیاسی نوعی قدرت است. به این ترتیب سوال‌های کلیسا جزو موضوعات دیگر مورد بحث در جامعه می‌شوند. لاش خرنکویست اضافه می‌کند: در این ارتباطات جهات سیاسی آینده کلیسا و جهت‌یابی آن، نیز نهفته است.
بدون در نظر داشت اینکه ما خود را به عنوان حزب سیاسی کاندیدا می‌کنیم یا نه، بعد از انتخاب شدن، ما خود را در احزاب سیاسی انسجام می‌کنیم. این همه بخاطریست که شمار زیادی از موضوعاتی را که ما در کلیسا می‌خواهیم روی آن کار کنیم، موضوعات بسیار سیاسی هستند. زمانی که ما می‌خواهیم در مورد موضوع صاحبان کار، کشیش زن، دگرباشان جنسی و کمک‌های خیریه کلیسا بحث کنیم، این موضوعات مانند بحث‌های دیگر سیاسی در جامعه هستند.
در سال جاری تعداد زیادی از احزاب نخواسته اند بنام حزب سیاسی در انتخابات کلیسا سهم بگیرند، در عوض بنام گروه‌های نامزد مانند حزب دموکرات مسیحی در کلیسای سویدن، حزب محیط زیست در کلیسای سویدن و حزب چپ در کلیسای سویدن، شرکت دارند. سال گذشته حزب مودرات تصمیم گرفت به صورت مستقیم در انتخابات کلیسا شرکت نکند. در عوض گروه نامزدی بنام گزینه بورژوایی را تشکیل دادد. این روشی است تا حزب مودرات بتواند مرزی را میان حزب سیاسی و موضوعات کلیسایی تعیین کند. لاش خرنکویست اما از این روش خوشش نمی‌اید.
_ تعداد هر چه بیشتر گروه‌ها با نام‌های ناروشن وارد این انتخابات می‌شوند، به نظر من این همه مایه تاسف است. لاش خرنکویست اضافه می‌کند: من می‌خواهم کلیسا بازی داشته باشیم، به همین طور کسانی که خود در انتخابات کاندیدا می‌کنند، در مورد ارزش‌های خود روشن و مشخص باشند.
یکی از انتقادهای دیگر در مورد انتخابات کلیسایی در رابطه با مخارج بالای آن است. در دور قبلی این انتخابات که در سال ۲۰۰۹ برگزار شد، ۱۴۵ میلیون کرون مصرف شد. پولی که می‌شد برای چیزهای بهتری به مصرف می‌رسید، این نظر کارل ایریک توسک است.
_ از این پول می‌توان برای فعالیت‌های خیریه استفاده کرد. انتخاباتی که تعداد زیادی از مردم شرکت نمی‌کنند. اگر ده در صد رقم رای‌دهندگان انتخابات پارلمانی در انتخابات کلیسا سهم می‌گرفتند، در آن صورت سیاستمداران هراسان می‌شدند.
تعداد افرادی که حق رای دادن در کلیسا را دارند اندک نیستند و از این میان تعداد بسیار کم رای می‌دهند. در انتخابات کلیسایی سال ۲۰۰۹ در حدود ۱۲ درصد جمعیت مستحق به رای‌دهی در کلیسای سویدن، رای دادند. کارل ایریک توسک معتقد است، بهتر بود سیستمی را ایجاد کرده بودند که در یکی از جلسات سالانه و در یکی از صبح‌های عبادت به روز یکشنبه، مردم می‌توانستند نماینده خود را انتخاب می‌کردند.
لاش خرنکویست از حزب سوسیال دموکرات، هم با کارل ایریک توسک هم‌نظر است و اظهار می‌دارد که شرکت کم مردم در انتخابات کلیسایی مشکل بزرگی است. ولی وی طرفدار از بین بردن انتخابات کلیسایی به دلیل شرکت کم مردم نیست. در عوض لاش خرنکویست پیشنهاد می‌کند، انتخابات کلیسایی باید جالب‌تر شود تا شمار زیادی از رای دهندگان را به طرف خود بکشاند.
_ آیا ما مجالسی در مناطق کم جمعیت داشته باشیم؟ آیا ما دیالوگ‌های دینی را به راه اندازیم؟ پرداختن کلیسا به اینگونه موضوعات که افراد به آن‌ها علاقه دارند، می‌تواند شمار شرکت‌کننده‌های انتخابات کلیسایی را بالا ببرد.
رای‌دهی قبل از وقت از دوم سپتمبر شروع شده و تا چهار شنبه، یازدهم ماه جاری ادامه دارد. روز اصلی انتخابات کلیسایی به روز یکشنبه انجام می‌شود. افرادی که شانزده سال را تکمیل کرده اند، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند. کلیسای سویدن در حدود شش میلیون عضو دارد و از این جمله پنج و نیم میلیون آن‌ها واجد شرایط رای‌دهی هستند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".