تحصیل اجباری دوره متوسطه برای دانش آموزان ناموفق طولانی تر می شود Foto Fredrik SandbergScanpix.

تحصیلات اجباری متوسطه برای دانش‌آموزان ناموفق یک سال طولانی‌تر می‌شود

دولت اتحادبورژوایی می‌خواهد دوره‌ی تحصیل اجباری متوسطه را برای دانش‌آموزانی که موفق به دریافت نمره‌ی قبولی کلاس نهم برای پذیرش دردبیرستان نمی شوند، یک سال تمدیدکند. دراین مورد «یان بیورک‌لوند»، وزیرامورآموزش براین تاکیدمی‌کند که باید به این گونه دانش‌آموزان که باخطر بیکارشدن و نداشتن پایگاهی مطمئن در جامعه روبه‌رو هستند کمک شود تا بتوانند امتحانات عمومی کلاس نهم را با موفقیت بگذرانند. شماراین گونه دانش‌آموزان حدود ۱۲ درصد کل دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه برآوردمی شود.  

درحال حاضر دوره‌ی اجباری تحصیل، از کلاس اول تا نهم را دربرمی‌گیرد و تحصیل در دبیرستان بااین که تقریبا تمام دانش‌آموزان پس از گذراندن دوره‌ی متوسطه در آن ادامه تحصیل می‌دهند، اجباری نیست. اینک وزیرامورآموزش، گروهی را مامورتحقیق برای ایجاد دوره‌های اجباری تابستانی برای دانش‌آموزانی کرده‌است که کلاس نهم را به پایان رسانده‌اند، اما از نمرات کافی برای رفتن به دبیرستان برخوردارنیستند. این گروه تحقیق همچنین پیشنهادی را درمورد دانش‌آموزانی که س از گذراندن دوره‌ی اجباری تابستانی، هنوزاز عهده‌ی امتحانات برای ورود به دبیرستان برنمی‌آیند نیز ارائه خواهدداد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".