Foto: Hasse Holmberg

کمک‌هزینه‌ی مسکن افزایش خواهدیافت

دربودجه‌ی پاییزه‌ی دولت، افزایش (bostadsbidrag) کمک هزینه‌ی مسکن  برای خانواده‌های بچه‌‌داری که بچه‌هایشان با آنها زندگی می‌کنند، پیشنهادشده‌است. میزان این افزایش به این ترتیب است:
برای خانواده‌هایی با یک بچه ۲۰۰ کرون و حداکثر ۱۵۰۰ کرون درماه ، با دوبچه ۲۵۰ کرون و حداکثر ۲۰۰۰ کرون درماه و برای سه بچه و بیشتر ۳۰۰ کرون و حداکثر ۲۶۵۰ کرون درماه.
تعداد خانواده‌‌های بچه دار ۱۸۵ هزار تخمین زده می‌شود که افزایشی حدود  ۱۳هزار پیداکرده‌است. از خانواده‌هایی که از حق دریافت کمک هزینه‌ی مسکن برخوردارند ۷۰ درصد دارای تنها یک سرپرست هستند که ۹۲ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista