الیسابت سوانتسون، وزیر جدید اموربازارکار و مسئله ی ازدواج هم جنس گرایان Foto: Scanpix

تغییرات در دولت اتحاد بورژوایی، یک سال مانده به انتخابات

تغییرات در دولت، یک سال مانده به انتخابات
4:31 min

روزگذشته چند جابه‌جایی در دولت اتحادبورژوایی صورت گرفت. یک وزیر، سمت خود را ازدست داد، یک وزیر، سمت جدیدی یافت و یک وزیر جدید نیز به جمع وزرا اضافه شد، هرسه‌ی آنها نیز از حزب مودرات. این جابه‌جایی و تغییر را روزگذشته فردریک راین‌فلدت، نخست‌وزیر و رهبرحزب مودرات اعلام کرد. او در یک کنفرانس خبری که پس از مراسم بازگشایی پارلمان انجام شد، درابتدا، از امکانی که برای تقویت دولت به‌ عنوان یک تیم دریک ‌سال مانده به انتخابات وجوددارد، سخن گفت.

در جابه‌جایی و تغییرانجام شده، دو موضوع چشم‌گیرو حتا بحث‌برانگیزاست. کنارگذاشته شدن گونیللا کارلسوُن، وزیرامورمساعدت و انتخاب وزیرجدیدی که تفکرخشک‌اندیشانه‌ی مذهبی دارد. درمورد کنارگذاشته شدن گونیللا کارلسوُن، فردریک راین‌فلدت گفت که آنها درمورد آینده و برنامه‌هایی که می‌توان اجراکرد با یک‌دیگر گفتگوکرده‌اند و به نتیجه ای که اعلام شد رسیده‌اند.
گفته‌می‌شود که عمل‌کرد گونیللا کارلسوُن درطول ۷ سال وزارت امورمساعدت، با انتقادهایی همراه بوده و درمواردی، مخالفت‌هایی را در دولت برانگیخته بود. او، کنارگذاشته شد و به جایش، هیللِوی اِنگستروُم منصوب شد که وزارت اموربازارکار را به عهده‌داشت. بازارکار و وظیفه‌ی اجرای برنامه‌هایی برای ایجاد اشتغال، از حساسیت ویژه‌ای برخورداراست و به عنوان مهم‌ترین موضوع درمبارزات انتخاباتی معرفی می‌شود. درزمینه‌ی فعال‌کردن بازارکار، این وزارت‌خانه و اداره‌ی کاریابی چندان موفقیتی نداشته‌اند. نشانه‌اش، اخراج اخیرِمدیرکل این اداره است و میزان بالای بیکاری.
برای حل مشکل بیکاری و فعال کردن بازارکار، فردریک ‌راین‌فلدت، یکی از چهره‌هایِ به نظرکارشناسان، پرحاشیه‌ی حزب مودرات را برگزیده است، الیسابِت سِوانتیسوُن، رئیس کمیسیون اموربازارکار و رئیس گروه نمایندگان مسیحی درپارلمان، کسی که تا دسامبرسال ۲۰۰۰ رسما عضو بنیاد مذهبی و کلیسای آزاد  Livets Ord  بود و دریکی از مدارس این بنیاد تدریس می‌کرد و همچنین درتظاهرات بزرگی که سازمان  Ja till livet درسال ۱۹۹۵ درمخالفت با سقط‌جنین برگزارکرد، شرکت فعالانه داشت. تحلیل‌گران سیاسی، روزگذشته انتخاب او را با چنین پیشنه‌ای و ازجمله مخالفتش را با ازدواج ‌همجنس‌گرایان، بحث‌برانگیز ارزیابی ‌کردند، اما فردریک راین‌فلدت دردفاع از انتخاب خود تاکیدکرد که این پیشینه مربوط به سال‌ها پیش است و همچنان که خود الیسابِت سِوانتِسوُن گفته، یک اندیشه‌ی شخصی‌ست که تاثیری برمسئولیت او دردولت نخواهدداشت.  
السابِت سوانتِسوُن درسال ۲۰۰۷ درگفتگویی با نشریه‌ی مسیحی داگِن از مخالفت خود با قانون آزادی ازدواج همجنس‌گرایان گفته بود و تاکیدکرده بود که سوئد نمی‌تواند اقلیت مخالفی باشد درمیان ۶ میلیارد انسانی که ازدواج را تنها میان زن و مرد درست می‌دانند.  او روزگذشته، هنگام معرفی خود به عنوان وزیرجدید اموربازارکار از دادن پاسخ به باورهای کنونی خود خودداری کرد و گفت که این پرسش مناسبی نیست و ربطی به او به عنوان وزیر ندارد.
فردریک‌ راین‌فلدت نیز بر جدابودن باورهای شخصی و کارسیاسی تاکیدکرد. او گفت که هرکس می‌تواند باورمند باشد و به عضویت دولت نیز درآید.
جدا از باورمندبودن و اندیشه‌ی مذهبی داشتن، آن‌چه که بحث پیرامون وزیرجدید اموربازارکار را داغ‌تر می‌کند، مخالفت او با سقط‌جنین و ازدواج همجنس‌گرایان است که درتضاد با قوانین سوئد قرارمی‌گیرد. اما الیسابِت سوانتِسوُن روزگذشته تاکیدکرد که از قانون آزادی سقط‌جنین دفاع می‌کند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".