اعتراض کردها و بلوچ‌های مقیم سوئد به موج جدید اعدام‌ها در ایران

1:36 min

یکشبه شب صدها نفر در میدان مرکزی شهر استکهلم، میدان سرگل با برپایی تجمعی، نسبت به اعدام‌های گسترده‌ی اخیر در ایران، اعتراض کردند. در این تجمع که به دعوت اتحادیه‌ی سراسری کردها در سوئد انجام شد، نمایندگان چندین حزب پارلمانی سوئد نیز حضور داشتند. چندین تظاهرات مشابه دیگر نیز در شهرهای دیگر ازجمله یوته بوری برگزار شده است. ناصر سینا، خبرنگار بخش کردی رادیو بین‌المللی سوئد که در محل حضور داشت، در گفتگو با پژواک از این مراسم و خواسته‌های تجمع‌کنندگان می‌گوید.