جلسه اقلیمی در وارسا، پلی میان دیروز و فردا

امروز نزدهمین جلسه سازمان ملل متحد در مورد اقلیم در وارسا دایر می‌شود. در این جلسه اساسات قرارداد بزرگ بین‌المللی نهایی خواهد شد. در سال ۲۰۰۹ کشورهای دنیا در کوپن‌هاگن دور هم جمع شدند، ولی نتوانستند به نتیجه‌ای برسند. جلسه کنونی قدمی است به سوی آماده ساختن جلسه پاریس که قرار است در سال ۲۰۱۵ برگزار شود.

موضوع مهم در قرارداد جدید بین‌المللی و در جلسه امروزی اقلیم زمین، اتخاذ مقررات اجباری بین‌المللی در اندازه و کنترول انتشار گازهای گلخانه‌ای و تامین صندوق پولی برای مخارج آن، است.
قبل از برگزاری این جلسه، سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرد که در آن به نقش انسن‌ها در گرم شدن کره زمین، تاکید شده است. این گزارش همچنان اضافه می‌کند: شتاب بیشتر در زمینه جلوگیری از گازهای گلخانه‌ای در فضای زمین، نیاز است. به نظر وزیر محیط زیست سویدن، لینا ایک، جهان برای ناموفق شدن در مسائل اقلیمی چانس دیگری ندارد:
_ موضوع جدی‌تر از آن است که ما می‌پنداشتیم. ما می‌دانیم که یک تعداد از کشورهای رو به توسعه تقریبآ ناامید شده اند. صحراها وسعت پیدا کرده اند، چاه‌های آب خشک شده اند، مسیر آب‌ها شور تغییر کرده اند و سطح آب‌های دریاها در حال بالارفتن است. به عقیده لینا ایک، تمام این اتفاقات با عث ناامیدی در مذاکرات و قراردادها می‌شود که باید آن را درک کرد.