ادامه‌ی توقف حرکت قطارها از جنوب به استکهلم و برعکس

خروج یک قطارباری ازخط در تونلی در فاصله‌ی دو ایستگاه جنوب و مرکزی استکهلم در بامدادامروز، باعث توقف کامل حرکت قطارها چه مسافری و چه شهری از مرکزاستکهلم به سمت جنوب و از جنوب به استکهلم شد. دراین حادثه به کسی آسیبی واردنشده‌ و به گفته‌ی مسئولان شرکت راه آهن، در قطاری که از خط خارج شده نیزهیچ کالا و باری که بتواند خطری ایجادکند، وجودندارد. به گفته‌ی مسئولان اداره کل امور راه و حمل و نقل، هنوز مشخص نیست که چه زمانی حرکت قطارها ازاین ایستگاه مجددا ازسرگرفته خواهدشد.  

وجودنقص فنی در خطوط آهن استکهلم پیش ازاین نیز مطرح شده بود. درهفته‌ی گذشته نیز نقصی دریکی از خط‌ ها میان ایستگاه Alvsjö  درجنوب استکهلم تا مرکز شهر کشف و اعلام شد. Ludwig Löhman  از کارکنان InfraNord  شرکت پیمان‌کار طرف قرارداد با اداره راه که این نقص را کشف کرده‌بود به رادیوی سوئد گفت که پس از مشورت با رئیس خود، این خط را در تعطیلات گذشته مسدودکردند.
قطاری که از خط خارج شد به ستونی در داخل تونل برخوردکرد و به گفته‌ی سِوِن اِریک اولسوُن، از مسئولان پلیس منطقه، گروه امداد اداره راه اعلام کرده‌است که به این دلیل خطرریزش دراین تونل وجوددارد. درحال حاضرعملیات خارج کردن قطار از داخل تونل درجریان است و تا دست یافتن به اطمینان از برطرف شدن خطر، حرکت‌ قطارها دراین مسیر انجام نخواهدشد.