یک شهروند سوئد، کودکان را به شرکت در جنگ تشویق می کند

2:18 min

یک شهروند سوری تبار سوئد در حومه‌ی شهر حلب در سوریه، نوجوانان را به جنگ ترغیب می‌کند. اکوت، واحدخبر رادیوسوئد به یک نوارویدیو دست یافته‌ است که او را هنگام موعظه و تشویق کودکان به جنگ و شهید شدن در راه خدا نشان می‌دهد. او، عضو گروه اخوان المسلمین سوریه است و درسال ۱۹۸۰ که اعضای این گروه مورد تعقیب و اعدام قرارگرفتند از سوریه گریخت. اقدام این مرد به تشویق کودکان و نوجوانان برای شرکت درجنگ به گفته‌ی پروفسور سعید محمودی، رئیس دانشکده‌ی حقوق استکهلم، یک جرم محسوب می‌شود.    اکوت درطول دوهفته‌ی گذشته با ارسال ای میل هایی، تلاش کرد تا بتواند با این مرد تماس بگیرد، اما هیچ‌پاسخی ازسوی او دریافت نکرد.