سیستم ارزش کاربردی دلیل کمبود مسکن است

اداره مسکن امروز گزارشی را ارائه می‌کند و اظهار می‌دارد بزرگترین دلیل کمبود مسکن در سیستم ارزش کاربردی از مسکن و در قوانین اجاره نهفته است. روزنامه داگنز نیهتر می‌نویسد، براساس گزارش اداره مسکن کرایه اپارتمان‌ها در محلات جذاب شهرهای بزرگ بسیار پائین است. این موضوع با عث کمبود ۴۰ هزار اپارتمان در سویدن و بخصوص در استکهلم شده است. این اداره اضافه می‌کند، سیستم ارزش کاربردی مسکن با عث کاهش متغییر بودن و متغییر شدن بازار مسکن می‌شود و از طرف دیگر کمبود مسکن مربوط ساختمان تعداد هرچه کمتر مسکن نیز می‌شود.