مجازات مرد قاتل افزایش یافت

مجازات مرد ۲۵ ساله‌ای که زرگر ۷۳ ساله را در بهار سال جاری در خانه‌اش به قتل رساند، از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش یافت. در ماه مارچ سال جاری سه نفر بالای مرد مقتول و همسرش در استکهلم حمله کردند.

این گروه سه نفری، مرد مقتول را مجبور کردند کُد ورود به مغازه و کلید طلافروشی خود را به سارقین  بدهد. مردی که محکوم به حبس شانزده سال است، در زمان انجام سرقت این زوج را اسیر گرفته بود. مرد مقتول ۷۳ ساله با چاقو به مرد محکوم ۲۵ ساله حمله می‌کند، در جواب این عمل، مرد ظارب شلیک می‌کند و وی را از پا درمی‌اورد. دادگاه بدوی، مجازات مرد مجرم را به دلیل دفاع از خود در برابر حمله، به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر اما، انجام قتل مجرم را به نسبت وضعیتی که خود باعث آن شده، دفاع از خود نمی‌داند. برخلاف چاقو زدن مرد ۷۳ ساله را دفاع از جان خود حکم می‌کند. به این دلیل زمان زندان مرد محکوم را از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش داد.