لایحه مبارزه با توهین و افترا در اینترنت، به پارلمان ارایه شد

افرادی که در شبکه اینترنت، دیگران را تهدید می‌کنند یا مورد توهین و افترا قرار می‌دهند، ‌آسان تر مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این هدف لایحه‌ی جدیدی‌ست که دولت امروز به پارلمان ارایه می‌کند. بئاتریس آسک، وزیر دادگستری، به تلویزیون سوئد می‌گوید که در حال حاضر، دادستان برای اینکه بتواند فرد خاطی در اینترنت را به پای میزمحاکمه بکشاند، نیاز به مدارک بسیار زیادی دارد. دولت خواستار این شده که این موانع برداشته شده یا کوتاه‌تر شوند.