کیک‌پنیر سوئدی، می‌تواند ممنوع شود

امروز به‌صورت رسمی، روز کیک‌پنیر سوئدی‌ نامگذاری شده است. اما این غذا ودسر پرطرفدار در سوئد، می‌تواند از سال آینده ممنوع شود. اداره‌ی کل مواد غذایی سوئد، خواستار ممنوعیت کامل شیر غیرپاستوریزه است، محصولی که کیک‌پنیر سنتی سوئدی از آن ساخته می‌شود. دوستداران این غذا که در سوئد به عنوان یکی از غذاهای سنتی کشور محسوب می‌شود، دست به اعتراض زده‌اند و حتا این اعتراضات به پارلمان سوئد نیز کشیده شده است.