همکاری نزدیک احزاب تندرو و خارجی‌ستیز در اروپا

احزاب دست‌راستی و ضدمهاجران در اروپا، جبهه‌ای به نام "اتحاد برای آزادی" تشکیل داده‌اند و می‌خواهند همکاری گسترده‌ای برای انتخابات پارلمان اروپا در سال آینده داشته باشند. در این ائتلاف، حزب "جبهه ملی" فرانسه، "ولاماس بلانگ" از بلژیک، "حزب آزادی" اتریش، حزب دموکرات‌های سوئد و حزب آزادی هلند حضور دارند.

پیوستن حزب دموکرات‌های سوئد به چنین ائتلافی از سوی بسیاری از جمله همکار نزدیک آنها، حزب مردم دانمارک مورد انتقاد قرار گرفته است. مورتن مه‌سراشمیت نماینده حزب دست‌راستی مردم دانمارک در پارلمان اروپا می‌گوید که تصمیم دموکرات‌های سوئد برای حضور در این اتحاد، بسیار نابخردانه است. او عقیده دارد که در این ائتلاف احزابی بسیار تندرو حضور دارند که عقاید آنها با دموکراسی و آزادی مخالف است و عقاید تند ضد اسرائیلی و یهودی نیز دارند.