حکم اخراج یک خانواده کرد از سوریه به کشور ارمنستان

یک خانواده‌ی پناهجوی کرد از کشور سوریه که بیش از شش ماه است در هانساسکوگ در استان اسکونه پناه‌گرفته‌اند، به دلیل اشتباه در تعیین هویتشان، قرار است به کشور دیگری اخراج شوند. اداره‌ی مهاجرت که مطمئن نبود این خانواده از چه کشوری می‌آیند، امتحان زبان و لهجه‌ای از طریق تلفن انجام داد و تلویزیون سوئد گزارش می‌دهد که این اداره تصور می‌کند که آنها دروغ می‌گویند و ارمنی هستند. به همین دلیل قرار است به ارمنستان فرستاده شوند.