انتخاب مجدد یان بیورک لوند به عنوان رهبر حزب مردم

امروز هییت رهبری حزب مردم در چلسه سالانه خود در شهر وستراُس، یان بیورک لوند رهبر کنونی این حزب  را در سمت خود ابقاء کرد. طبق این تصمیم یان بیورک لوند علی رغم کاهش طرفداری از حزب مردم و انتقاد شدید از سیاست این حزب در مورد مدارس، دوسال دیگر در سمت خود باقی خواهد ماند.  یان بیورک لوند در سال ٢٠٠٧ به رهبری حزب مردم  انتخاب شد و علی رغم سیاست ناموفق این حزب هنوز از حمایت اعضای آن برخوردار است.