ثبت نام رومی ها توسط پلیس غیرقانونی است

اداره امنیت و حقظ حقوق شخصی چند لحظه پیش در بیانه خود اعلام کرد که به ثبت رساندن نام رومی ها در یک فهرست ویژه توسط پلیس استان اِسکونه غیرقانونی است.  
حدود دوماه پیش افشاء شد که پلُیس استان اسکونه اطلاعات زیادی در مورد ٥هزار کودک و بزرگسال رومی را جمع‌اوری کرده و به ثبت رسانده است. این امر اعتراضات شددیدی را از طرف سازمان های مختلف و مردم عادی به همراه داشت.