یک برنامه رادیویی درباره فرار مهاجران از کشورهای خود

روز یکشنبه اولین بخش برنامه رادیویی فرارمن (Min flykt) از شبکه رادیوی ملی سوئد P1 پخش خواهد شد. این برنامه مستند شامل داستان فرار مهاجرانی است که به علت های مختلف مجبور به گریختن از کشور خود به کشورهای دیگر شده اند.  اولین داستان در مورد فرار خانواده شیلان در دهه هشتاد از کردستان ترکیه به سوئد است. به این برنامه رادیویی هم اکنون نیز می توان از طریف اینترنت http://bit.ly/minflykt گوش داد.