حزب لیبرال مردم خواهان بیمه‌های بهتر اجتماعی است

3:41 min

حرب لیبرال مردم در کنگره خود که در آخر در وستراوس برگزار شدف چند قدم در جهت سیاست سوسیال لیبرال حرکت کرد. این حزب شغل، برابری و مدرسه را سه هدف عمده خود معرفی کرد و با این موضوعات حزب لیبرال مردم، مبازرات انتخاباتی سال ۲۰۱۴ خود را به پیش خواهد برد. یان بیورک لوند، رهبر حزب لیبرال مردم، در این کنگره اظهار داشت.

_ مهم است موضوعاتی را که برای مردم اهمیت دارند، جزو برنامه‌های حزب ما باشند. واضح است که ما در مورد موضوعات دیگری نیز علاقه داشته باشیم. من به عنوان وزیر آموزش و رهبر این حزب، مشخص است که حزب ما در مورد موضوعات آموزش و مکتب همیشه فعالیت‌هایی خواهد داشت، ولی موضوعات شغل و مساوات دو هدف دیگری هستند که ما در آینده با آن‌ها کار خواهیم کرد.
حزب لیبرال مردم در کنگره خود در وستراوس چند قدم به سوی سیاست سوسیال لیبرال برداشت. در این کنگره به طور نمونه این حزب تصمیم گرفت با اهداف مساوات و برابری در انتخابات پارلمانی سال آینده شرکت کند. از جمله بحث‌های دیگری که در کنگره صورت گرفت، اضافه کردن پراگراف ابراز رضایت در مواقع سکس، در قوانین جرایم سکسی بود که بیشتر به نفع زن‌ها است. اعضای این حزب در مورد اضافه کردن یک ماه دیگر برای رخصتی پدران رای دادند. به این ترتیب بر اساس سیاست حزب لیبرال مردمف پدران سه ماه حق رخصتی والدین را به دست خواهند آورد. رهبر حزب لیبرال مردم، یان بیورک لوند اظهار می‌دارد:
_ زن‌های ۲۵ ساله تحصیلات بیشتر دارند و کوشاتر از مردهای جوان در این سن و سال هستند. باوجود این همه، از ده سال به این طرف، این پسران هستند که کارهای خوب و درآمد بالا را به دست آورده اند. چرا چنین است، یان بیورک لوند این سوال لغظی را طرح می‌کند.
_ به عقیده من توضیحات بسیار واضحی وجود دارد. صاحب کار می‌داند، اگر وی زن جوان ۲۵ ساله را استخدام کند، این زن غیابت زیاد خواهد داشت، این زن قادر نخواهد بود کار اضافه انجام بدهد. این همه برای صاحب کار مخارج اضافی دارد. صاحب کار کارمندی را ترجیح می‌دهد که در تلاش ساختن حرفه برای خود است. به این خاطر صاحبان کار بالای مردان سرمایه گذاری می‌کنند. یان بیورک لوند اضافه می‌کند: اگر ما در زندگی کاری برابری می‌خواهیم، باید معاشات و حقوق ماهانه برابر برای زن و مرد داشته باشیم و رخصتی والدین هم باید بیشتر برای پدر و مادر برابر باشد.
اعضای حزب لیبرال مردم به توافق رسیده اند تا بخش وسیع درآمد از دست رفته افراد در زمان بیماری و یا بیکاری توسط بیمه‌های بیماری، بیمه مرخصی والدین و پرداخت صندوق بیکاری، پوشش داده شوند. شب گذشته حزب لیبرال مردم در کنگره خود اظهار داشت تا شرایط پرداخت بیمه‌های اجتماعی بهتر شوند. درآمد ماهانه افراد که در اثر بیماری استعلاجی، رخصتی والدین و یا بیکاری کاهش میابد، بیمه‌های اجتماعی باید این مبلغ را بپردازند.
حزب لیبرال مردم در کنگره خود همچنان تصمیم گرفت، حق جوانان به کاربازتر شود و با درآمد پائین برای جوانان، شرایط آمدن این گروه به بازار کار آسانتر شود. این حزب همچنان خواهان استفاده بیشتر از انرژی هسته‌یی است، می‌خواهد سویدن عضو پیمان نظامی ناتو شود و سویدن واحد پولی یورو داشته باشد.