تغییر دادن عقاید مردسالارانه در خانوداه‌ها آسان نیست

اداره‌ی خدمات اجتماعی و خانه‌های پناه زنان تحت فشار، در پروژه‌ای به نام لینا، سعی کرده‌اند که در دعواهای و اختلافات ناموسی خانواده‌ها پادرمیانی کنند، اما به گزارش برنامه‌ی رادیویی کالیبر، این پروژه با شکست روبرو شده است و سعی در تغییر عقاید تند مردسالارانه و ضد زن موفق نبوده است.

فاطمه یکی از دخترانی که در این پروژه شرکت داشته می‌گوید:

-به من اجازه داده نمی‌شد که از خانه بیرون بروم یا دوست پسر داشته باشم، حتا هم‌کلاسی‌های پسر ممنوع بودند، خانواده‌ی من اجازه نمی‌دادند که به میهمانی‌های دخترانه بروم و سفرهای مدرسه‌ای نیز ممنوع بودند. مشکلات بسیاری داشتم.

فاطمه که ۲۱ ساله است یکی از دخترانی‌ست که اداره‌ی اجتماعی در پروژه‌ای سعی کرد در اختلافات خانوادگی او پادرمیانی کند. نتایج این پادرمیانی‌ها بسیار اندک بوده است. برنامه‌ی کالیبر افشا می‌کند که از دخترانی که تحت فشار ناموسی خانواده بودند و در این پروژه شرکت داده شده بودند، یکی کشته شده، یکی ناپدید شده و بسیاری به ازدواج اجباری تن داده‌اند.