بسیاری از اعضای اتحادیه‌ی کارگران، هوادار دموکرات‌های سوئد هستند

بر طبق ارقامی که نظرسنجی اخیر سیفو، منتشر کرده، یک ششم از اعضای اتحادیه‌ی سراسری کارگران سوئد، ال او، از سیاست‌های حزب دموکرات‌های سوئد حمایت می‌کنند. مدیران این اتحادیه، با اجرای چندین پروژه، سعی کرده‌اند که این روند را متوقف کنند اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها ناموفق بوده است. حمایت جمعی ازاعضای اتحادیه‌ی کارگران از حزب خارجی‌ستیز دموکرات‌های سوئد، دلایل مختلفی دارد. یکی از آنها هجوم کارگران خارجی به بازارکار سوئد است و تصور جمعی در بین کارگران سوئدی این است که این کارگران خارجی، مشاغل آنها را از دست آنها درمی‌آورند.