واکسیناسیون کوکان پناهجوی سوری در مقابل بیماری فلج‌اطفال

انستیتوی مبارزه با بیماری‌های واگیردار در سایت خود می‌نویسد که تمامی کودکان پناهجوی سوری که به سوئد می‌آیند، این امکان را خواهند یافت که درمقابل بیماری فلج‌اطفال واکسینه شوند. سازمان بهداشت جهانی با اشاره به پیداشدن ۱۳ مورد از این بیماری در سوریه، نسبت به انتقال آن به دیگر کشورها نیز هشدار می‌دهد. سازمان ملل در سوریه و کشورهای مجاور، اقدام به واکسیناسیون کودکان کرده است.