افزایش شدید بیماری‌های روحی در نزد جوانان

شمار جوانانی که در پی ابتلا به بیماری‌های روحی و روانی تحت درمان قرار می‌گیرند، از سال ۲۰۰۶ تا کنون، ۳۰ درصد افزایش داشته است. روزنامه‌ی سونسکا داگ‌بلادت با اشاره به آمار شورای امور اجتماعی می‌نویسد که  در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ تعداد جوانان بستری شده، ۲۵۰۰ نفر بیشتر شده است. دولت از سال ۲۰۰۷ تا کنون نزدیک به چهارمیلیاردکرون برای بهداشت روانی شهروندان هزینه کرده است اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که جوانان حال و روز خوبی ندارند. چندین متخصص که این روزنامه با آنها گفتگو کرده، وضعیت روحی جوانان را یک هشدار اجتماعی بزرگ تلقی کرده‌اند.