افزایش تعداد اخطارها به مشاوران املاک

شمار مشاوران املاکی که از سازمان بازرسی دلالان مسکن اخطار دریافت می‌کنند، افزایش داشته است. در مقایسه با ده سال پیش، این اخطارها دوبرابر شده‌اند. اغلب این اخطارها در پی شکایت مشتریان مسکن که احساس می‌کنند فریب خورده‌اند، صادر می‌شود. همزمان با افزایش تعداد شکایات، بازار میکن نیز تغییرات بسیاری کرده است. در سال ۲۰۱۲، بیش از ۱۵۰۰۰۰ معامله مسکن ثبت شده که نسبت به ده سال پیش، ۱۴ درصد بیشتر شده است. همچنین تعداد مشاوران مسکن دارای مجوز نیز شدیدا افزایش داشته است.