دادگاه متهمین پرونده‌ی مدرسه‌ی لوندس‌بری آغاز شد

دادگاه شهر کارلستاد، امروز رسیدگی به پرونده‌ی متهمین اذیت و آزار دانش‌آموزان مدرسه‌ی شبانه‌روزی لوندس‌بری را آغاز می‌کند. در این پرونده، ۹ دانش‌آموز و یک کارمند این مدرسه متهم هستند که دانش‌آموزان سال پایین‌تر را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند.

یوهان فون شیله سخنگوی هیات امنای این مدرسه می‌گوید که پاییز بسیار دشواری را گذراندیم و تمامی افرادی که درگیر این ماجرا بودند دوران سختی را پشت سر گذاشتند.

در ماه اوت سال گذشته بود که چند دانش‌آموز سال بالاتر این مدرسه، چهار دانش‌آموز جوان‌تر و سال‌پایین را مورد اذیت و آزار قرار دادند و به قول خودشان، آنها را ادب کردند. در پی این حادثه، یک دانش‌آموز ۱۴ ساله به بیمارستان مراجعه کرد که در آنجا مشخص شد او با اتوی لباس سوزانده شده است. اداره‌ی کل بازرسی مدارس سوئد در پی این حادثه، دستور به تعطیلی مدرسه لوندس‌بری را داد. این اداره معتقد بود که ادب کردن دانش‌آموزان سال پایینی، فرهنگی رایج و مخرب در این مدرسه بوده و این مدرسه اخطارهای پیشین را نادیده گرفته است. دادگاه پس از آن دستور تعطیلی مدرسه لوندس‌بری را لغو کرد.