Foto: TT

پرداخت بهای گران برای مراقبت از وابستگان نیازمند

پرداخت بهای گران برای مراقبت از وابستگان نیازمند
7:51 min

مراقبت از وابستگان سالمند و یا بیمار پی‌امد های منفی بر زندگی کاری، اقتصدی و روزمره افرادی که این مسئولیت را به عهده می‌گیرند، دارد. این نتیجه پژوهشی است که در دانشگاه استکهلم انجام یافته است. این پدیده اما برای جامعه مهاجر افغانی و ایرانی در سویدن چگونه است؟ سارا ختایی که از مادر نود ساله‌ی خود در دو سال گذشته مراقبت می‌کند، از انجام این کار با وجود دشواری‌های آن خوشحال است.

شماری زیادی از افرادی که از وابستگان خود مراقبت می‌کنند، بهای گرانی را می‌پردازند و این بها برای زن‌ها گران‌تر از مردهاست. پژوهشی که دانشگاه استکهلم انجام داده، نشان می‌دهد که ۴۲ در صد زنان و مردان در سال‌های متوسط زندگی خود حد اقل یک بار در ماه از وابستگان سالمند خود مراقبت می‌کنند. ۹۰ هزار زن و بیشتر از ۵۰ هزار مرد در سنین بین ۴۵ و ۶۶  به دلیل نیاز مراقبت از وابستگان سالمند خود، مجبور می‌شوند ساعات کاری خود را کاهش بدهند، کار خود را ترک کنند و یا هم قبل از وقت متقاعد و یا بازنشسته شوند. این افراد معمولآ به دلیل نگهداری از وابستگان خود درآمد کم دارند. سارا ختایی از مادر خود بیست و چهار ساعت نگهداری می‌کند، ولی تنها روز چهار ساعت حقوق دریافت می‌کند. وی در مورد ازدیاد پرداخت برای زمان مراقبت از مادر خود با کمون مربوط صحبت کرده است، مسئولین اما زمان مراقبت از مادر سالمند وی را افزایش نداده اند.

نگهداری از وابستگان سالمند و بیمار فشارهای روانی و بدنی را نیز به همراه دارد. در پژوهشی که از طرف دانشگاه استکهلم صورت گرفته، شمار زیادی از افراد اظهار داشته اند که نگهداری از وابستگان با عث آن می‌شود تا تمرکز خود در کار را از دست بدهند و زمانی برای فعالیت دیگری به جز زندگی کاری و نگهداری از وابستگان نداشته باشند. در فرهنگ افغانستان و ایران این دشوار است که از چنین موضوعات شکایت کرد. در این روزها شوهر سارا ختایی به مرخصی رفته است، ولی وی خواسته نزد مادر خود بماند. او برای ماندن در خانه و در کنار مادر خود خوشحال است.

نظر به گزارش نتیجه پژوهشی که از طرف انستیتوت کارهای اجتماعی در دانشگاه استکهلم انجام یافته است، شمار زیادی از افراد سالمند از خانه سالمندان خوش شان میاید و ترجیح می‌دهند در آنجا زندگی کنند. در حالیکه تعداد سالمندان روز به روز افزایش میابد، برخلاف این روند امکانات پذیرش در خانه سالمندان کاهش می یابد. رشد این چنینی نقاضا و عرضه خدمات در جامعه رفاهی سویدن قابل توجه است، مسئولیت مراقبت از سالمندان به عهده وابستگان شان گذاشته می‌شود. برخلاف یافته‌های این پژوهش مادر سارا ختایی نمی‌خواهد در خانه سالمندان زندگی کند و هیچگاهی حتی سارا ختایی چنین تقاضایی را از کمون خود نکرده است.

نظر به قوانین سویدنَ، دلیل نگهداری توسط وابستگان و یا نگهداری کردن از وابستگان نباید کمبود جا در خانه سالمندان باشد. این گزینه باید داوطلبانه باشد. بخاطر داوطلبانه شمرده شدن این انتخاب، جامعه باید امکانات مختلف مراقبت روزمره را برای سالمند و وابستگانی که از سالمند مراقبت می‌کنند، فراهم کند. یکی از خصلت‌های عمده و خوب خدمات مراقبت از سالمندان توسط وابستگان شان، مهیا کردن زمینه‌های کاری با درآمد خوب در حد خودکفایی مانند هر فرد دیگر جامعه است. باوجودیکه سارا ختایی به خواست و میل خود از مادر خود مراقبت می‌کند، ولی از پرداخت چهار ساعت در روز راضی نیست.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".