داروی افزایش توان جنسی برای مردان بالای ۶۵ سال

درطول ۶ سال گذشته، شمار مردان بالای ۶۵ سال که از پزشک، نسخه ی استفاده از داروی افزایش توان جنسی دریافت کرده اند ۴۸ درصد بیشترشده است.  یکی از دلایل این امر، بالارفتن کیفیت زندگی و میزان سلامت مردم عنوان شده است.  پژوهشگر امورجنسی در مالمو سون اکسل مونسوُن Sven-Axel Månsson  با اشاره به این که بدن در سنین بالا توان خود را به تدریج ازدست می دهد، استفاده ازاین داروها را برای مردانی که تمایلات جنسی خود را ازدست نداده اند، زشت و ناپسند   نمی داند. براساس آمار ارائه شده از سوی اداره کل خدمات اجتماعی، شمار مردانی که نسخه ی این گونه داروها را دریافت کرده اند، در سال ۲۰۰۶ حدود ۳۷ هزارنفر و در سال ۲۰۱۲ ۵۵ هزارنفر بود. هنوز آمار سال ۲۰۱۳ منتشرنشده است.