اعتراض به تصمیم اخراج یک گروه از پناهجویان افغان

بنا بر اطلاعیه ای که از سوی « AMD Malmö » اقدام علیه اخراج منتشر و برای پژواک نیز ارسال شده، فردا قرار است تعداد زیادی از پناهجویان افغان از بازداشتگاه مرشتا توسط یک هواپیمای در بست به افغانستان بازگردانده شوند. در این اطلاعیه آمده است که این اقدام می تواند برای این پناهجویان خطر جانی داشته باشد. در بخشی از این اعلامیه آمده است که در بازداشتگاه های کمپ پناهندگی افراد بی گناه بدون گذراندن مراحل قانونی مدتها زندانی می شوند. در اعتراض به اخراج از جمله این پناهجویان، یک حرکت اعتراضی بیست و چهار ساعته از ساعت هشت امشب، سیزدهم ژانویه تا فردا چهاردهم در برابر اداره ی مهاجرت در مالمو برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر را می توانید در برنامه ی فردای پژواک بشنوید.