تلاش اتحادیه اروپا برای مبارزه با جریان‌های تندرو

3:56 min

اروپا نیازمند اقداماتی جدی‌تر برای مبارزه با گروه‌های تندرو خشنونت‌گراست. این نظر سیسیلیا مالم‌ستروم کمیسیونر اتحادیه اروپاست. او قرار است پیشنهادات خود را در این زمینه، فردا معرفی کند. او عقیده دارد که شناخت جوانانی که در راه ورود به سازمان‌های تندرو هستند، در درجه اول اهمیت قرار دارد.

سیسیلیا مالم‌ستروم کمیسیونر سوئدی اتحادیه اروپا می‌گوید که خطر جدی و فوری در حال حاضر گروه‌های تندرو و خشنونت‌گرا در یونان و بلغارستان هستند اما در مجارستان نیز این‌گونه گروه‌ها بسیار فعال شده‌اند.

 سیسیلیا مالم‌ستروم مسئول امور امنیت در اتحادیه اروپاست. او عقیده دارد که گروه‌های راست‌گرا و چپ‌گرا هر دو به سمت رادیکالیزم و تندروی گرایش پیداکرده‌اند. او علاوه بر این تندروی‌ها در داخل اروپا، گرایش جوانان به گروه‌های تندروی اسلامی را خطری بزرگ می‌داند و جنگ دخلی سوریه و شرکت جوانان از اروپا در این درگیری‌ها را نمونه‌ای از این خطرات ذکر می‌کند.

-تخمین زده می‌شود که در حدود ۱۵۰۰ نفر از اروپا به سوریه رفته یا در راه سوریه هستند تا در جنگ‌های داخلی این کشور شرکت کنند، بسیاری از آنها پس از بازگشت از سوریه بسیار تندرو شده و حتا برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات تروریستی داشته‌اند. همه‌ی این افراد چنین رفتاری نداشته‌اند اما همین تعداد اندک نیز خطری امنیتی برای اروپا خواهند بود.  کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون از کشورهای عضو می‌خواهد که سیستمی برای جذب جوانانی که این گروه‌های تندرو را ترک می‌کنند بوجود آورند.

در استکهلم، انجمن فریس‌هوست چنین برنامه‌هایی را از سال ۱۹۹۸ داشته‌است. روبرت اورل مسئول بخش اکسیت در فریس‌هوست، به اکوت، بخش خبر رادیو سوئد می‌گوید که هم‌اکنون ۱۵ تا ۲۰ نفر را تحت برنامه‌ی خود دارد و به آنها برای ترک گروه‌های تندروی دست‌راستی و نازیستی کمک می‌کند.

اتحادیه اروپا نیز سال آینده، مرکزی پژوهشی در زمینه‌ی سازمان‌های تندروی خشونت‌گرا بوجود می‌آورد که هدف آن یاری رساندن به کشورهای عضو در زمینه مبارزه با این‌گونه گروه‌هاست. سیسیلیا مالم‌ستروم می‌گوید که اتحادیه اروپا برای آموزش نیروهای پلیس و کارکنان خدمات اجتماعی در اروپا بودجه‌ای جداگانه را تخصیص داده تا به کشورهای عضو در زمینه‌ی شناسایی و یاری رساندن به جوانانی که در راه ورود به گروه‌های تندرو هستند، کمک کند.

از سال‌ها پیش، شبکه‌ای به نام شبکه‌ی مبارزه با رادیکالیزم در اروپا بوجود آمده که نزدیک به ۷۰۰ نفر در این شبکه فعال هستند، اعضای این گروه، نیروهای پلیس و رهبران مذهبی در کشورهای مختلف هستند. سیسیلیا مالم‌ستروم ضمن استقبال از این‌گونه تلاش‌ها، می‌گوید اندازه‌گیری دقیق دستاوردهای این شبکه دشواراست:

-نمی‌توان دقیق تخمین زد که این شبکه چقدر موفق بوده و چند نفر را از دام گروه‌های تندروی خشونت‌گرا رهانیده است. آنچه ما مشاهده می‌کنیم این است که نیاز به اینگونه فعالیت‌ها بیشتر شده است. امروزه احزاب سیاسی در اروپا هستند که در برنامه‌ی حزبی خود از خشونت و ترور یاد می‌کنند، برای مثال احزابی این‌چنینی در یونان و مجارستان حتا به پارلمان هم وارد شده‌اند. در آینده‌، نیاز به فعالیت‌های بازدارنده و مبارزه‌ با این گروه‌ها بیشتر نیز می‌شود.