محاکمه مسئولان کمون به دلیل بیمارشدن ساکنان شهر

دادگاه استرشوندامروز به پرونده ی کمون این شهر در رابطه با ابتلای گسترده ی ساکنان منطقه به یک نوع یماری در اثر نوشیدن آب آشامیدنی آلوده رسیدگی می کند. درسه سال پیش شبکه ی آب آشامیدنی این شهر به پارازیتی آلوده شد که حدود ۲۵ هزار نفر، نیمی از جمعیت این شهر رابه مشکلات روده ای دچار کرد. مسئولان کمون این شهر به دلیل کوتاهی در محافظت از آب آشامیدنی شهر، مورد محاکمه قرار گرفته اند. 

اداره ی کنترل کیفیت موادغذائی بعد از این حادثه تمرکز بیشتری بر کیفیت آب آشامیدنی اوسترشوند نشان داده و درحال حاضر نیز به تدابیر حفاظتی از آب آشامیدنی منطقه توجه بیشتری می شود. دراین جهت طرحی نیز در دست بررسی ست که می تواند میلیون ها کرون برای این کمون هزینه داشته باشد. پروفسور امورمحیط زیست Jan Darpö توجه بیشتر دادگاه به این امر را مثبت خوانده و عنوان می کند که محاکمه ی مسئولان این کمون موجب می شود تا فشار بیشتری برای استفاده از فنون جدید تر برای محافظت از آب آشامیدنی  براین کمون وارد شود.  

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".