اعتراض به زندانی کردن دو هنرمند در ایران

4:20 min

روزگذشته در اعتراض به دستگیری و زندانی کردن دوشاعر در ایران، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، گردهم آیی و تجمعی را که اتحادیه‌ی نویسندگان و پن سوئد تدارک دیده‌بودند دربرابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزارشد.

فاطمه اختصاری ازجمله زنان شاعری ست که در تابستان گذشته میهمان جشنواره شعر یوتبوری بود. پژواک نیز با او گفتگویی داشت که درسایت برنامه قابل شنیدن است.  او به همراه مهدی موسوی، چندهفته پیش توسط نیروهای امنیتی در ایران دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شدند.
یکی دیگر از شاعران میهمان جشنواره‌ی یوتبوری، رؤیا زرین که هنوز در سوئداست که درجریان حرکت اعتراضی روزگذشته به بخش خبرهای فرهنگی تلویزیون سوئد گفت که این دو زندانی توانسته‌اند با خانواده‌های خود تماس بگیرند و این امر باعث شده تا از نگرانی نسبت به وضعیت آنها کاسته شود.
حرکت اعتراضی روزگذشته را اتحادیه‌ی نویسندگان و پن سوئد تدارک دیده‌بودند و در آن، شماری از شاعران و نویسندگان سوئدی و ایرانی ازجمله نسرین مدنی، سخن‌رانی کردند. نسرین مدنی، به عنوان نویسنده ی میهمان در شهر وکشو زندگی می‌کند. با او گفتگویی داریم. او دراین گفتگو، شعری را نیز از مهدی موسوی که به خوبی نشان‌دهنده‌ی فضای امنیتی و شرایط زندگی و کارهنرمندان درایران امروزاست، خوانده است. کامل گفتگو و این شعر را می توانید دراینجا بشنوید.