نقشی متفاوت برای یک بازیگر ایرانی

4:45 min

نمایشی به نام پرنده‌ها  fåglar در تئآتر شهر Stadsteatern در خانه فرهنگ kulturhuset  در استکهلم درحال اجراست. این نمایش را کریستینا اوزونیدیس، نوشته و کارگردانی کرده و یکی از بازیگرانش مینا آذریان است که سال‌هاست در سوئد به بازیگری در تئآتر و سینما مشغول است. دراین نمایش برخلاف معمول که از بازیگران غیرسوئدی در نقش‌های مهاجر و خارجی استفاده می شود، مینا آذریان نقشی بدون تاکیدبر ملیت وهویت خود دارد. درگفتگویی که درپایان نمایش با او داشتیم دراین مورد و این که آیا اولین باراست که چنین نقشی به او سپرده شده، پرسیدیم.