قطارهای X2000 تغییر می‌کنند

شرکت راه آهن سوئد مبلغ سه و نیم میلیاردکرون را به ایجاد تغییراتی در قطارهای مسافری اِکس ۲۰۰۰ اختصاص داده‌است. کریستِر فریتس‌سوُن، مدیرعامل این شرکت امروز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که به جای خرید قطارهای نو از روش تعمیر و  تجهیز قطارها استفاده خواهدشد. این قطارها قراراست با بالاترین و مدرن ترین تجهیزات فنی و تزیینات مناسب برای راحتی بیشترمسافران از سال ۲۰۱۶ و با نام جدید SJ2000 آغازبه کارکنند.