Foto: Katarzyna Korza/TT.

کمونی شدن مکاتب با عث نارسایی آموزش شده است

3:55 min

زمانی که کمون‌ها، از بیست سال پیش مسئولیت مدارس را به عهده گرفتند، نارسایی‌ها در آموزش و سطح دانش شاگردان آغاز شد. دولت هم مسئویت این نارسایی‌ها را دارد. اکنون اما بدون در نظر داشت اینکه چه مرجعه‌ای مسئولیت مکاتب را به عهده دارند، مهم این است مدارس در آینده بهترین امکانات تدریسی را برای معلمین مهیا کند تا آموزش به صورت خوب آن انجام شود. این موضوع را بررس ویژه دولت در امور آموزش لیف لوین Leif Lwein در روزنامه داگنز نیهتر می‌نویسد.

زمانی که دولت سوسیال دموکرات‌ها در سال ۱۹۹۱ تغییراتی را در سیستم مکتب‌داری و آموزش سویدن به وجود آوردند، شمار زیادی از معلمین محالف ریفورم کمونی شدن مدارس بودند. در آن زمان ولی به نظر آموزگاران معتقد نبودند. بعد از روی کارآمدن دولت بورژوایی، تعداد زیادی از قوانینی را برای در یک سطح قرار دادن مکاتب کشور نافذ شده بود، از بین بردند. لیف لوین اظهار می‌دارد: از بین بردن برخی از قوانین مکاتب توسط دولت بورژوایی با عث آن شد کمون‌ها آن کمک و پشتیبانیی را که از اداره آموزش نیاز داشتند، بدست نیاورند. وی اضافه می‌کند: از لحاظ تاریخی هر دو بلاک سیاسی مسئولیت نارسایی مکاتب را به عهده دارند.

لیف لوین همچنان اظهار می‌دارد: از اجرای ریفورم به بعد موقعیت معلمین رو به بدی گذاشت و رشد درآمد معلمین در بازار کار در وضعیت بدی قرار گرفت. در زمینه مکتب و آموزش بررسی‌های انجام نیافته است که راه برون رفت از مشکلات را پیشنهاد کند.

برای دوباره دولتی شدن مکاتب اظهار نظر نمی‌کند، به عقیده رحیم غفوری، سرپرست دیپارتمنت زبان دری در وزارت آموزش، دولتی شدن مکاتب با عث یکسان شدن نظام آموزشی سویدن می‌شود.

موضوع مدرسه و آموزش قرار است یکی از مهمترین موضوعات انتخابات پارلمانی پیش‌رو شود. بر اساس نظر سنجی روزنامه داگنز نیهتر، ۴۰ در صد افرادی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند، اظهار داشته اند مکتب از مهمترین موضوعات انتخابات پارلمانی است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista