انتقادبه نحوه ی مصرف کمک های دولتی

اداره کل بازرسی مالی نحوه ی استفاده از سرمایه های کمکی دولت را مورد انتقاد شدید قرار می دهد.  کلاس نورگرن از این اداره درگفتگوئی با روزنامه ی داگنس نی هترعنوان می کند که دراین زمینه نیاز به یک استراتژی و سازماندهی مناسب وجوددارد.

او می گوید که این بودجه به جای این که درجهت گسترش شرکت های جدید استفاده شود، صرف شرکت های از قبل تاسیس شده می شود و یا در نزد نهادهائی بی این که به جریان بیقتد قرارمی گیرد. اختصاص بخش بزرگی از این بودجه به شرکت های سرمایه گزاری پرخطر درسال های اخیر افزایش یافته بدون اینکه سود دهی داشته باشد. برای نمونه از این بودجه ده میلیارد کرون برای سرمایه گزاری دراختیارSjätte AP-fonden قرارداده شده است. به گزارش  Claes Norgren تنها یک سوم این بودجه صرف فعالیت هائی می شود که از قبل برنامه ریزی شده است. ۴۰ درصد از بودجه ی سرمایه گزاری دولت صرف شرکت هائی می شود که از قبل تاسیس شده و دارای اقتصاد با ثباتی هستند.
او می گوید که دولت باید در سیستم کمکی خود تجدید نظرکرده و به روشنی بیان کند که هدف از این سرمایه گزاری ها چیست.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista