تظاهرات درپشتیبانی ازحقوق رومی ها در استکهلم

رومی‌ها می‌توانند درخواست غرامت کنند

حدود ۴۰۰ نفر از رومی‌ها در سوئد به اداره کل محافظت از امنیت و حریم خصوصی افراد Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN مراجعه کرده‌اند تا از بودن نامشان در فهرست پلیس مالمو باخبر شوند. این اداره امروز تصمیم می‌گیرد که آیا نام اولین کسانی را که درخواست غرامت کرده‌اند و تعدادشان حدود ۵۰ نفراست به,JK  Justitiekanslern کارگزار حقوقی دولت تحویل دهد یا خیر.

 تصمیم درمورد تحویل این درخواست‌ها با این اداره است، اما تصمیم درمورد پرداخت غرامت را کارگزارحقوقی می‌گیرد. در فهرست پلیس مالمو نام بیش از ۵۰۰۰ رومی ثبت شده‌است، اما از این تعداد تنها ۴۰۰ نفر شکایت کرده و درخواست غرامت کرده‌اند. به نظر رئیس SIN دلیل این که تنها حدود ۴۰۰ نفر شکایت کرده‌اند و بقیه واکنشی دراین مورد نشان نداده‌اند، بی‌اعتمادی آنهاست. او اما تاکیدمی‌کند که  هنوز فرصت برای شکایت و درخواست غرامت وجوددارد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista