آسیب دیگر در بخش های درمانی Foto: Ingvar Karmhed/TT

کاهش پرداخت غرامت به دلیل آسیب‌دیدگی دربخش‌های درمانی

از میزان پرداخت غرامت به بیمارانی که دربخش‌های درمانی آسیب می بینند، کاسته شده‌است. پیش ازاین به حدود ۴۰ درصد از بیمارانی که به این دلیل شکایت می‌کردند، غرامت پرداخت می‌شد، اما درچند سال اخیراین میزان کاهش یافته‌است.

این درحالی ست که از سه سال پیش قانون حفظ امینت بیماران نیز به اجرادرآمده که ازجمله به بیماران حق می‌دهد اطلاعات لازم را درمورد شکایت به دلیل آسیب‌دیدگی در بخش‌های درمانی به دست آورند.
سال گذشته ۱۳۹۰۵ شکایت به LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) (شرکت بیمه‌ی دوجانبه‌ی شورای استانی) رسید که به ۳۷ درصدآنها غرامت تعلق گرفت. میزان این غرامت ۵۱۰ میلیون کرون بود.

برپایه‌ی قانون امنیت بیماران، غرامت آسیب‌دیدگی دربخش درمانی درصورتی به آنها پرداخت می‌شود که این آسیب  قابل اجتناب بوده و توسط متخصص ماهری نیزروی داده باشد. این قانون تاکیددارد که غرامت به هرنوع آسیبی دردرمانگاه یا بیمارستان تعلق نمی‌گیرد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista