اندرش بوری، وزیر دارایی Foto: Vilhelm Stokstad/TT

افزایش مالیات برای پیش افتادن از رقیب

وزیردارایی، اندرش بوری  امروز برنامه‌های اقتصادی دولت را معرفی کرد که ازجمله با افزایش مالیات و صرفه‌جویی‌های زیادی همراه خواهدبود.

کاهش کمک‌هزینه ی تحصیلی به میزان ۳۰۰ کرون درماه ازجمله این صرفه‌جویی‌هاست. درعین حال بر میزان وام تحصیلی به میزان ۱۰۰۰ کرون درماه اضافه خواهدشد. یک صرفه‌جویی دیگر، کاهش میزان کسرمالیات برای پس‌اندازهای بازنشستگی خصوصی و سپس  حذف کامل آن است. میزان این کسرمالیات درحال حاضر ۱۰۰۰ کرون درماه است، اما از سال ۲۰۱۵ به ماهی ۲۰۰ کرون خواهدرسید و از سال ۲۰۱۶ نیز بطور کامل حذف خواهدشد. این امر باعث افزایش درآمد دولت درسال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تا بیش از چهار و نیم میلیاردکرون خواهدشد.
در برنامه‌ی اقتصادی دولت، افزایش مالیات بر خودروها نیز پیشنهادشده‌است. ۱۲ درصد افزایش مالیات برای بنزین و ۱۸ درصد برای گازوییل. این افزایش، حدود یک و نیم میلیاردکرون به صندوق دولت واریز خواهدکرد. یک افزایش مالیاتی دیگر که سودی معادل یک میلیاردکرون برای دولت خواهدداشت،  مالیات الکل و تنباکوست. مالیات آبجو و شراب ۵ درصد و سیگار ۳ درصد افزایش خواهدیافت. این امر ازجمله باعث افزایش یک کرون بربهای هرپاکت سیگار خواهدشد.
دولت می‌خواهد بااین صرفه‌جویی‌ها، کسری بودجه‌ی خود را در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های دولتی کاهش دهد. این کسری بودجه درسال آینده حدود ۲ درصد درآمد ناخالص ملی و مبلغی حدود ۷۰ میلیاردکرون خواهدبود.
دلیل معرفی چنین برنامه‌ای درزمان کنونی، به نظر اغلب کارشناسان، خارج کردن اسلحه‌ی مالیاتی از دست حزب سوسیال دموکرات و مقابله با برنامه‌های اقتصادی این حزب در انتخابات ماه سپتامبر است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista