پارلمان اروپا Foto: Christian Lutz/ AP/ TT

چپ، پیروز انتخابات پارلمان اروپا خواهدشد

چپ درحال سبقت گرفتن از راست در پارلمان اروپاست.  این را یک نظرسنجی که سازمان Votewatch در کشورهای مختلف اروپا انجام داده نشان می‌دهد. برپایه‌ی این نظرسنجی احزاب چپ و راست افراطی نیز درحال پیش‌روی هستند.

بیشترین استقبال مردم از احزاب چپ میانه است مانند حزب سوسیال‌دموکرات سوئد که دراین نظرسنجی ۲۹ درصد آرا (۲۱۷ کرسی پارلمان) را به دست آورده‌اند.  آرای احزاب راست میانه مانند احزاب مودرات و دموکرات مسیحی سوئد دراین نظرسنجی ۲۷ درصد (۲۰۰ کرسی پارلمان) است.
به نظرمی‌رسد که پارلمان اروپا دردورجدید که انتخابات آن درسوئد روز ۲۵ ماه مه انجام می‌شود، بیشتر قطب‌بندی شده خواهدشد. ۲۹ درصدآرا به احزابی تعلق خواهدداشت که منتقد اتحادیه اروپا هستند، از راست‌های ملی‌گرای افراطی گرفته تا چپ سوئد.
به گزارش سازمان Votewatch وضعیت احزاب نژادپرست و بیگانه ستیز در پارلمان آینده اروپا نیز با موفقیت همراه خواهدبود تا آنجا که خواهندتوانست گروه ویژه‌ی خود را ایجادکنند. ازجمله این احزاب، به دموکرات‌های سوئد و جبهه ی ملی فرانسه اشاره شده‌است.  

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista