تحریم‌ بیشتر علیه روسیه، حمایت قوی‌تر از اوکراین

کارشناسان نظامی و سیاستمداران، روسیه را در حمله‌ی نظامی به شرق اوکراین مقصر می‌دانند. سران دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا قرار است در روز شنبه دیدار کنند. به نظر کارل بیلدت، وزیر امورخارجه در این نشست اقدامات جدیدی صورت خواهدگرفت. وی معتقداست این دیدار منجربه وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه می‌شود اما به‌طور قطع از اوکراین حمایت‌های بیشتری صورت خواهدگرفت.

بیلدت به تلویزیون سوئد گفت: در حال حاضر ما می‌توانیم تاییدکنیم که واحدهای نظامی روسیه در خاک اوکراین حضوردارند و به انجام مبارزه و نیز عملیات تهاجمی مشغولند. روسیه این موضوع را انکارمی‌کند اما ما این حرکت‌ها را از جانب روسیه قبلا دیده‌ایم. الان در شرایطی هستیم که با یک تجاوز جدی به خاک یک کشورمواجهیم. این اوضاع می‌تواند تحریم‌های جدیدی را برای روسیه به دنبال داشته‌باشد. اما مهم‌تر از این تحریم‌ها حمایت از اوکراین است.