تخفیف در مجازات در صورت همکاری با پلیس

دولت پیشنهاد یک تغییر را در قانون مجازات‌ ارائه‌داد. براساس این تغییر، مجازات مجرمینی که با پلیس همکاری می‌کنند کمترمی‌شود. این تخفیف در مجازات درصورتی اعمال‌می شود که اطلاعاتی که مجرمین به پلیس می‌دهند بر روند تحقیقات اثر داشته‌باشد. بئاتریس اسک، وزیردادگستری در یک کنفرانس خبری اعلام‌کرد که این پیشنهاد می‌تواند روند دادرسی را کارآمدتر و سریع‌تر کند.

وی همچنین گفت که این تغییر در قانون اهمیت بسیاری برای قربانیان جرم و جنایت دارد. براساس خبر وزارت دادگستری این پیشنهاد از اول ماه آوریل ٢٠١٥ اعتبار قانونی خواهدداشت.