کاهش شدید پناهندگی از دست دولت خارج است

حزب دموکرات سوئد خواستار توقف مهاجرت به سوئد شده‌است. این حزب می‌خواهد روند دادن پناهندگی، تنها به سهمیه‌ی پناهندگان سازمان ملل محدودشود. این تصمیم همچون تصمیمی‌ست که ٢٥سال پیش در سوئد گرفته‌شد و به تصمیم لوسیا شهرت یافت. براساس تصمیم لوسیا دولت به‌طور موقت سرعت دادن پناهندگی را متوقف‌کرد و تنها به مهاجرینی که از جانب سازمان ملل فرستاده‌ می‌شدند پناهندگی داد.

براساس بخش خبری رادیو سوئد، اکوت، اداره‌ی مهاجرت می‌گوید که آنچه حزب دموکرات‌ سوئد می‌خواهند عملا تاثیر ناچیزی بر موضوع پناهندگی خوهدداشت. کارل بکسلیوس، معاون رئیس امور حقوقی اداره‌ی مهاجرت گفت که از میان ٢٠هزار پناهنده‌ای که امسال اجازه‌ی اقامت دریافت کرده‌اند تنها ٣٠٠ پناهنده‌ از سهمیه ی پناهندگان سازمان ملل نبودند. وی می‌گوید: ما در خصوص پناهندگی با تغییر قوانین بین‌المللی مواجه‌بودیم. در این موقعیت فرصت‌ها و شرایط دولت برای اینکه تصمیم بگیرد که به چه گروه‌هایی پناهندگی بدهد، کاملا تغییرکرده‌است.