پیشرفت پلیس به‌خاطر تبادل DNA

پلیس از زمانی که از امکان تبادل دی ان ای (DNA) استفاده کرد، توانسته است قدم‌های بلندی را در تحقیقات جنایی بردارد. امکان تشخیص هویت صدها مظنون از طریق داشتن دی ان ا آنها از مکان جرم و تبادل آن با کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. سوئد تبادل دی ان ای را با کشورهای هلند و فنلاند انجام می‌دهد.

نخستین موفقیت در این مورد مربوط به فردی‌ست که مرتکب تجاوز شده‌بود. این فرد در فنلاند به جرم تجاوز بازداشت شده‌ و پلیس سوئد خواستار دی ان ای او از فنلاند شده‌بود. یوهان لونکویست از اداره‌ی کل پلیس کشور با اعلام اینکه از داشتن امکان تبادل دی ان ای خوشحال است به بخش خبری رادیو سوئد، اکوت گفت: ما نخستین مورد قضایی خود را با کمک این تبادل برگزارکردیم. این به این معنی‌ست که ما می‌توانیم افرادی را که با کمک تبادل دی ان ای از کشورهای دیگر احراز هویت می‌کنیم، تحت پیگرد قانونی قرار دهیم و مراحل قضایی را جلو بیاندازیم.