چراغ سبز دولت برای خرید جنگنده‌های یاس

تلویزیون سوئد از تصمیم دولت برای خرید جنگنده‌های جدید یاس 39 E پرده برداشت. براساس گزارش تلویزیون سوئد دولت اجازه‌ی خرید ٦٠ جنگنده‌ی یاس مدل 39 E را به نیروهای مسلح داده‌است. این تصمیم درحالی اتفاق می‌افتد که دولت سوئیس از خرید این جنگنده خودداری کرده‌است. این تصمیم با پشتیبانی حزب سوسیال دموکرات‌ مواجه شده‌است درحالیکه احزاب چپ و محیط زیست با خرید این جنگنده‌ها موافق نیستند.

کارین انستروم، وزیر دفاع به تلویزیون سوئد می‌گوید که دولت با ارزیابی نیروی دفاع درباره‌ی ضرورت داشتن این جنگنده‌ها موافق است. این جنگنده‌ها به نظر انستروم برای حفظ توان عملیاتی نیروهای مسلح سوئد لازم است. وی همچنین به شرایط پدیدآمده در اوکراین اشاره‌می‌کند و خرید جنگنده‌های جدید را یک نیاز برای سوئد می‌داند.

صرف نظر از اینکه چه دولتی بعد از انتخابات پاییز بر سر کار بیاید، هزینه‌های سنگین خرید جنگنده‌های یاس بر دوش بودجه‌ی کشور سنگینی خواهدکرد.